Koulutus

Yrityksellä voi joskus olla koulutustarpeita tai projekteja, joissa tarvitaan ulkopuolista koulutusapua.
Me järjestämme myös ammattitaitoisen kouluttajan tilaisuuksinne!

IMG_0826.jpg

Asiakaspalvelu

Loistava ja mieleenpainuva asiakaspalvelu on yrityksesi kilpailuvaltti. Asiakaspalvelukoulutus auttaa osallistujia oivaltamaan omat vahvuutensa sekä kehitettävät alueet asiakaspalvelijana. Koulutuksemme antaa konkreettisia vinkkejä ja työkaluja oman asiakaspalvelutyön kehittämiseen. Koulutustemme avulla

 • lisäät yrityksesi asiakastyytyväisyyttä

 • nostat asiakaspalveluhenkilökunnan työmotivaatiota ja työssä viihtymistä

 • kehität henkilökunnan vuorovaikutustaitoja

 • kasvatat työn tuloksellisuutta ja tehokkuutta

 • voit saada näkyviä tuloksia myös myyntiin ja lisämyyntiin, mikäli myynnin kasvattaminen on tavoitteena.

Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennus tukee uusia ja kokeneita esimiehiä ja antaa välineet tiimien ja organisaatioiden johtamiseen alati muuttuvassa työelämässä. Valmennuksen tavoitteena on

 • esimiesten oman hyvinvoinnin, työn ja vapaa-ajan tasapainon kehittäminen

 • tunnistaa henkilökohtaiset motivaatiotekijät ja kehittää oman työn tuloksellisuutta

 • kehittää esimiesten välistä vuorovaikutusta ja luottamusta

 • kehittää ihmisten johtamistaitoja ja valmentavaa johtamista

 • tunnistaa, miten organisaation arvot näkyvät johtamisessa ja esimiestyössä

 • löytää työkaluja henkilöstön osallistamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi

 • kirkastaa esimiestyön yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt

IMG_9275.JPG
_DSC7540.jpg

Työhyvinvointi

Tämän koulutuksen keskipisteessä on työhyvinvointi. Kun henkilöstö on tyytyväinen se on motivoitunut, työhönsä sitoutunut sekä toimii tehokkaasti ja luovasti. Koulutus toimii aloituksena työhyvinvoinnin kehittämiseen organisaatiossa. Työhyvinvointi on kaikin puolin tuloksellista: se auttaa organisaatiota menestymään, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja.

Työssä jaksaminen

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi koostuu huomattavan monista tekijöistä. Siihen vaikuttavat monet organisaatioon, työyhteisöön ja työn kuvaan liittyvät seikat, mutta keskeistä on myös työntekijän kyky huolehtia itse omasta työhyvinvoinnistaan. Tässä koulutuksessa etsitään yhdessä käytännön apukeinoja työyhteisön ja yksilön psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen.

IMG_2587.JPG
_DSC7711.jpg

SOME -koulutus

Sosiaalinen media tarjoaa oivan mahdollisuuden näkyä ja vaikuttaa siellä, missä kohderyhmänne viettää suuren osan päivästään. 

Tässä some-koulutuksessa perehdytään sosiaalisen median eri kanaviin ja niiden mahdollisuuksiin markkinoinnissa. Käsiteltäviä teemoja ovat:

 • houkuttelevan ja myyvän sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan

 • kilpailut, kampanjat ja mainonta sosiaalisessa mediassa

 • Facebook ja Instagram markkinoinnin monipuolistajana

 • Videoilla ja livelähetyksillä lisää näkyvyyttä: Youtube ja Snabchat

 • LinkedIn oman asiantuntijuuden markkinoinnissa ja verkostoitumisessa